Hladnjaci rezervni djelovi

– držač ledomata

– el. ventil za vodu

– filter za vodu unutarnji

– filter za vodu vanjski

– grijač isparivača

– motor ventilatora

– sonda NTC

– termozaštita grijača