Mdv digital scrool sustav

ŠTO JE “DIGITAL SCROLL” SUSTAV

Digital Scroll” sustav je multi sustav s “digital scroll” Copeland kompresorom koji ima mogućnost regulacije učinka, pojednostavljuje sustave klimatizacije, štedi više energije i garantira pouzdan rad. Na jednu vanjsku jedinicu moguće je spojiti više unutarnjih jedinica.

PRINCIP RADA «DIGITAL SCROLL» KOMPRESORA

Karakteristike kompresora:

 • regulacija kapaciteta između 10-100% nominalnog učinka
 • velika iskoristivost zbog konstantne modulacije kapaciteta
 • vijek trajanja PMV ventila 30 godina
 • visoka učinkovitost i stabilnost komprimiranog rashladnog medija promjenom geometrije volumena unutar kompresora

VENTIL ZATVOREN – KOMPRESIJA

 

VENTIL OTVOREN – PRAZAN HOD

Digital scroll kompresor modulira snagu pomicanjem rotora od statora zatvaranjem/otvaranjem PMV elektromagnetnog ventila.
Kada je ventil zatvoren rotor se spoji sa statorom, dolazi do izjednačenja tlakova, hermetički se zatvori prostor kompresije te dolazi do komprimiranja rashladnog medija.
Kada je ventil otvoren dolazi do razlike tlakova pa se stator podiže u odnosu na rotor za 1 mm. Rotiranje se nastavlja, ali ne dolazi do komprimiranja rashladnog medija.

PRINCIP REGULACIJE VARIJABILNOG KAPACITETA

Kompresor može neprekidno mijenjati period kompresije (PMV ventil zatvoren) i praznog hoda (PMV ventil otvoren) i tako regulirati količinu rashladnog medija na tlačnoj strani.
Otvaranjem i zatvaranjem PMV ventila snaga se neprekidno mijenja.

MAKSIMALNA ISKORISTIVOST SUSTAVA ZAHVALJUJUĆI KONSTANTNOJ MODULACIJI KAPACITETA

Izmjenom ciklusa kompresije i praznog hoda omogućena je brza i precizna kontrola volumena rashladnog medija ovisno o zahtjevima temperature u prostoru.
Područje regulacije kapaciteta kreće od 10 do 100% nominalnog kapaciteta. Za vrijeme kompresije utrošak energije je 100%, dok je u praznom hodu samo 10%.
Digital scroll tehnologija jamči veliku efikasnost kod parcijalnog opterećenja unutarnjih jedinica, a konstantna izmjena ciklusa kompresije i praznog hoda jamči veliku efikasnost i značajne uštede energije.
Prednost ove tehnologije nad constant speed i inverter tehnologijama su značajne uštede i velika efikasnost pri malim potrebama snage za postizanje zadanih vrijednosti temperature u prostorima.

POTPUNA ODSUTNOST ELEKTROMAGNETNIH INTERFERENCIJA

Midea digital scroll sustav ne uzrokuje nikakve elektromagnetne smetnje jer se ciklusi kompresije i praznog hoda reguliraju elektromehanički.
Ta karakteristika predstavlja veliku prednost za primjenu u zdravstvu, telekomunikacijama, el. centralama te u svim ostalim prostorima gdje je važno izbjeći elektromagnetne smetnje.

JEDNOSTAVNOST INSTALACIJE I ODRŽAVANJA

MDV digital scroll sustav je sustav na direktnu ekspanziju, a uspoređujući ga s tradicionalnim centralnim sustavima klimatizacije ne zahtijeva kompliciranu instalaciju te je puno lakši za održavanje.
Prednosti tog sustava su:

 • niži troškovi instalacije i održavanja
 • uređaj samostalno prepoznaje nepravilnost u radu pa nije potrebno imati specijalno obučenu osobu za održavanje sustava
 • manji prostor potreban za instalaciju
 • zauzima manje prostora za cjevovod

DUŽINA I VISINSKA RAZLIKA CJEVOVODA

Tehnologija ovog sustava dozvoljava polaganje dugih trasa cjevovoda te visinske razlike između jedinica.

 • Maksimalna ukupna duljina instalacija za vanjske jedinice iznosi 150m
 • Maksimalna visinska razlika između unutarnjih i vanjske jedinice iznosi 50m
 • Maksimalna visinska razlika između unutarnjih jedinica iznosi 15m

OPTIMALNA KONTROLA VRAĆANJA ULJA ZA PODMAZIVANJE

Digital scroll kompresor za vrijeme komprimiranja osigurava dovoljan protok rashladnog medija tako da se i ulje zajedno s rashladnim medijem vraća natrag u kompresor. Kompresor uvijek radi maksimalnom snagom, rashladni medij dobije veliku brzinu koja omogućava povratak ulja u kompresor čak i na mjestima gdje se ulje obično taloži. Za vrijeme praznog hoda ulje ne izlazi iz kompresora.
Kombinacijom elektronske i mehaničke regulacije stalno se održavaju optimalna razina ulja u karteru kompresora i recirkulacija ulja za vrijeme kompresije i praznog hoda.