Održavanje i čišćenje klima uređaja

Klima uređaji su sastavni dio prostora u kojem boravimo, te ih je stoga potrebno redovito održavati i čistiti kao što održavamo i ostale dijelove životnog prostora. Redovito i ispravno održavani klima uređaj omogućuje nam da ugodno boravim u prostoriji ili se pak neugodno osjećamo u prostorima u kojima rade neodržavani klima uređaji.

U nastavku vas upoznajemo s osnovama održavanja i čišćenja klima uređaja za hlađenje i grijanje. Dio aktivnosti možete samostalno odraditi, dok dio aktivnosti treba prepustiti stručnim osobama-serviserima.

Danas je vrlo često pojava da je u sklopu garantnog roka potrebno redovito servisirati klima uređaja, ako želimo da garancija bude valjana u slijedećem razdoblju. Servis obavljaju ovlašteni serviseri. Bez obzira na prethodno, sami možemo površno čistiti klima uređaj kao dio osnovne higijene prostora.

Zašto održavati klima uređaj

Klima uređaj prvenstveno se održava kako bi se osigurala tehnička ispravnost uređaja, te osigurala higijena zraka.

Održavanje tehničke ispravnosti klima uređaja podrazumijeva provjeru ispravnosti rada dijelova uređaja kako bi isti pružio učinkovit rad. Neučinkovit rad uređaja (slabo hlađenje, slabo grijanje, buka, čudni zvukovi, …) prvenstveno su posljedica neispravnost samog uređaja i prisutnost objekata kojima nije mjestu u uređaju (lišće, prašina, …).

Provjeru tehnički ispravnost uređaja, i eventualni popravak, može obavljati samo osoba koja je stručno obučena za održavanje klima uređaja. Nikad se nemojte upuštati sami u „servisiranje“ uređaja, jer isto zahtjeva poznavanja posebnih vještina i posjedovanje posebnih alata i uređaja.

Čišćenje klima uređaja izvodi se prvenstveno zbog higijene uređaja i zraka koji kroz njega prolazi. Neredovito čišćeni uređaj za posljedicu može imati utjecaj na zdravlje. U većini slučaja samostalno možete čistiti dostupne dijelove klima uređaja koji su predviđeni za čišćenje od strane korisnika (npr. filtri)

Posebnu pozornost treba posvetiti redovitom čišćenju filtera jer se na njima zadržavaju čestice prašine, insekti, bakterije i ostali mikro organizmi. Zrak iz klima uređaja koji se neredovito čiste loše je kvalitete i često neugodnog mirisa.

Kada održavati klima uređaj

Kako bi klima uređaj optimalno hladio i grijao, učinkovito trošio energiju, pritom i štedio, te služio pročišćavanju ustajalog zraka u zatvorenim prostorijama, potrebno ga je redovito održavati i servisirati. Samo redovitom brigom o klima uređajima, osiguravamo njihovu dugovječnost i optimalno funkcioniranje. Stoga redovito održavajte svoj klima uređaj.

Prije sezone

Najčešće klima uređaji rade u ljetnom razdoblju što znači da veći dio godine uređaj miruju. Tijekom mirovanja u uređaju se nakuplja prašina, a vrlo često uređaj ostaju neočišćen (filtri) od prethodne sezone. Stoga je vrlo važno, čak i obavezno, prije početka rada klima uređaja u novoj sezoni isti temeljito očistiti, te provjeriti tehničku ispravnost.

Prije početka razdoblja korištenja klima uređaja, potrebno je napraviti slijedeće aktivnosti:

  • Pregled i čišćenje filtra
  • Pregled daljinskog upravljača
  • Pregled i čišćenje izmjenjivača topline
  • Dezinfekcija isparivača
  • Vizualni pregled nepropusnosti sistema
  • Kontrola isparavanja
  • Ispitivanje funkcionalnosti

Dio aktivnosti možete i sami obaviti. Na primjer, možete oprati filtre i s vanjske strane jedinice klima uređaja. Ostale aktivnosti treba obaviti stručna osoba ovlaštenog servisa klima uređaja. Budući da stručne osobe također čiste filtre u sklopu redovitog servisa, sve aktivnosti možete prepustiti njima.

Nakon obavljenog odražavanja uređaja, od servisera obavezno tražite izvještaj o obavljenom poslu kako bi točno znali što je učinjeno i što je eventualno potrebno dodatno učiniti.

Tijekom sezone

Tijekom sezone hlađenja i grijanja, klima uređaj ne treba zanemariti. Redovito treba uklanjati prašinu i čistiti filtre unutarnje jedinice. Periodički treba dezinficirati unutarnju jedinicu kako bi se osigurala maksimalna kvalitete zraka, te dezinficirati drenažnu tavu. Vanjsku jedinicu treba pregledati i iz jedinice ukloniti granje, lišće i slične objekte koji mogu utjecati na rad uređaja. Vizualno provjerite da li su ventili vanjske jedinice „zaleđeni“ što je znak nedostatka rashladnog plina ili neispravnog rada uređaja. Ukoliko primijetite bilo kakve nepravilnosti u radu uređaja (slabo hlađenje, neprirodni šumovi i sl.) obavezno zovite ovlaštenog servisera.

Nakon sezone

Nakon sezone, klima uređaj treba pripremiti za mirovanje. Priprema uređaja za mirovanje vrlo je slično pripremi uređaja za početak sezone. Klima uređaj prije svega treba dezinficirati i očistiti filtere, jer su se u njima nakupile čestice prašine, insekti i mikro organizmi. Po mogućnosti fizički zaštitite vanjsku jedinicu klima uređaj od vremenskih elemenata, a unutarnju jedinicu od nakupljanja prašine. Uređaj isključite iz struje.

Kako održavati klima uređaj

Klima uređaje treba, najmanje jednom godišnje, servisirati i to prije sezone visokih temperatura. Na taj način, vaš klima uređaj, bit će pravovremeno pripremljen za rad.

Prilikom montaže klima uređaja pripazite na lokaciju koju ste odabrali za montažu. Osim tehničkih zahtjeva za ugradnju, klima uređaji trebaju biti na dohvatljivoj poziciji kako biste ga mogli redovito odražavati.

Čišćenje filtera

Čišćenje filtera je aktivnost koju koju možete i sami obavljati. Dovoljno vam je malo dobre volje i malo vremena. Filter se provjerava svaka dva mjeseca u sezoni hlađenja/grijanja, a preporučljivo je i češće kod onečišćenih okolina, prisutnosti kućnih ljubimaca ili intenzivnijeg korištenja klima uređaja.

Pažljivo pročitajte upute o održavanju uređaja i ako ste u dvojbi, pozovite ovlaštenog servisera. Treba znati da se određeni filtera mogu čistiti, dok se određeni mijenjaju. Savjetujte se sa seviserom koje filtere čistiti, a koje filtere mijenjati.

Prije čišćenja, ugasite klima uređaj i isključite ga iz struje. Otvorite poklopac unutarnje jedinice i prema uputama izvadite filtere koji se može čistiti. Odstranite eventualne veće objekte s filtera, a zatim filter operite toplom vodom. Po želji filter možete tretirati sredstvom za dezinfekciju (savjetujte se sa serviserom). Ostavite filter da se osuši i zatim ga vratiti u klima uređaj. Filter obavezno treba biti suh prije vraćanja u klima uređaj.

Čišćenje unutarnje jedinice

Briga o čistoći i higijeni unutarnje jedinice svrstava se u osnovni korak ka dugovječnosti Vašeg uređaja. Redovito otklanjanje prašine i nečistoća s jedinica klima uređaja, poboljšava kvalitetu zraka kojeg klima uređaj proizvodi.
Redovito provjeravajte da li nešto sprečava ulazak ili izlazak zraka iz uređaja. Provjeravajte da li voda curi iz uređajima na mjestima gdje nije predviđeno. Svaku nepravilnost u radu prepustite stručnom serviseru.

Čišćenje vanjske jedinice

Vanjska jedinica uređaja izložen je raznim vremenskim utjecajima (sunce, kiša, vjetar, …). Redovito provjeravajte izgled uređaja, te da li se u njemu nalaze neželjeni objekti (lišće, granje, …). Ukoliko možete, sami uklonite neželjene objekte objekte, a za sve ostale pozovite ovlaštenog servisera.