IZJAVA O PRIVATNOSTI

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Zaštita osobnih podataka naših korisnika poseban je interes našeg obrta te se obvezujemo pružati zaštitu osobnih podataka kupca  u skladu s Uredbom  GDPR (EU) br. 2016/679. Zaštita privatnosti opisuje kako obrt Štefančić  postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom naručivanja proizvoda online.

Štefančić obrt sa sjedištem Splitska 42A, 23000 , Zadar je voditelj obrade Vaših podataka. U slučaju pitanja u svezi obrade Vaših osobnih podataka od strane Štefančić obrta obratite se službeniku za zaštitu podataka na jedan od sljedećih načina: 1. Elektroničkim putem na adresu: klima@klima-stefancic.hr  2. Pisanim putem na adresu: Splitska 42A, 23000 Zadar

Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje obrt Štefančić  sazna tijekom vašeg korištenja www.klima-stefancic.hr .         

Obrt Štefančić  se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri naručivanju proizvoda te da će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti. Prikupljeni osobni podaci smiju se obrađivati samo u svrhu za koju su podaci dani. Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja , a najmanje za vrijeme trajanja ugovor između korisnika i Štefančić obrta.              Osobni podaci mogu se prenositi trećim osobama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos. Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo.                                                                                   

Štefančić obrt traži informacije od korisnika na obrascu na kojemu korisnik daje informacije za kontakt. Te se informacije koriste za fakturiranje i za ispunjavanje kupčevih  narudžbi. Ove kontakt informacije se koriste i za kontaktiranje korisnika radi provjere narudžbe/podataka ili u slučaju problema obradi neke narudžbe. 

PRAVO NA PRISTUP

Korisnik ima pravo zatražit potvrdu o tome obrađuju li se podaci korisnika, pristup tim podacima te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi i/ili tijelu kojima su osobni podaci otkriveni, ako je moguće o predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, zatim o pravu na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravu na prigovor na takvu obradu, o pravu na podnošenje pritužbe odgovarajućem tijelu.

PRAVO NA BRISANJE ILI ISPRAVAK

Korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke, isto tako korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti. Razumijevanja radi, u određenim situacijama (npr. zakonski propisane obveze čuvanja podataka) brisanje neće biti moguće; Korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: korisnik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; obrada je nezakonita i korisnik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe.

PRAVO NA PRIGOVOR

Korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka korisnika koji se temelje na izvršavanju zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti te na tzv. legitimnom interesu. U tom slučaju nećemo obrađivati podatke u navedene svrhe osim ako se dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode korisnika ili radi postavljanje, ostvarivanje ii obrane pravnih zahtjeva. Radi tehničkih procesa, prestanak obrade osobnih podataka realizirat će se u roku od 8 dana od trenutka podnošenja zahtjeva; korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA

Korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Uz navedena prava, korisnik također ima pravo:

Zatražiti informaciju o tome je li pružanje njegovih osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li korisnik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže;

Poveznice s trećim stranama

Na našoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

Zaštita vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Prava pojedinaca

Također možete zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan naše tvrtke primio Vaše osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo Vaše podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Možete tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. U mnogim državama imate pravo poslati pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni načinom kako postupamo s Vašim osobnim podacima. Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo na temelju Vašeg zahtjeva poslati Vam Vaše osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.

Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka na klimavklima-stefancic.hr , udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog na možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

 

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo  porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Vaša privola

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Promjene naše politike privatnosti

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP)

UVJETI KUPNJE

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe. Isporučitelj (Prodavatelj) robe je obrt „Štefančić“ ,Splitska 42A, 23000 Zadar, a Kupac robe je posjetitelj trgovine koji odabere barem jedan proizvod. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV. 

NARUČIVANJE

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje putem e-maila za kontakt na stranici https://www.klima-stefancic.hr/ ili izravno na prodajnom mjestu obrta (Splitska 42A, Zadar). Kupac ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Ako Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a  o čemu će pismenim putem obavijestiti Kupca.

 

PLAĆANJE

Naručene artikle s ili bez troškova dostave, ovisno o iznosu narudžbe, Kupac će Prodavatelju platiti općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, gotovinom(samo na prodajnom mjestu) ili kreditnom karticom (samo na prodajnom mjestu),na osnovi Kupčeve narudžbe. Naplata narudžbe vrši se tek nakon što je utvrđeno da su naručeni proizvodi raspoloživi u trgovini Prodavatelja. 

 

POTVRDA NARUDŽBE

 

Po izvršenju narudžbe putem elektroničkog obrasca Kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena te da se provjerava raspoloživost naručenih artikala. Nakon obavljene provjere o raspoloživosti artikala Kupac će e-mailom biti obaviješten jesu li isti raspoloživi i dobiti upute za plaćanje. 

DOSTAVA ROBE 

Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom unutar 8 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala. Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. 

 

TROŠAK DOSTAVE

Trošak dostave se ne naplaćuje ukoliko narudžba prelazi iznos od 700,00 kn i paket nije dulji od 1,75m.

Trošak dostave se plaća 40kn za dostavu narudžbe manje od 700,00 kn.

 

POVRAT ROBE

Pravo na povrat narudžbe (jednostrani raskid Ugovora) imaju svi kupci na sve artikle. Ukoliko odobrimo zahtjev, robu nam kupac vraća u roku od dva radna dana od odobrenja zahtjeva. Ako obrt Štefančić procijeni da je vraćena roba neoštećena i u originalnoj ambalaži, izvršit ćemo povrat novca na Vaš račun. Ukoliko roba nije u odgovarajućem stanju (nenošena i neoštećena), morat ćete platiti poštarinu u iznosu od 40 kn kako bi Vam roba ponovno bila poslana na kućnu adresu. 

 

ZAMJENA

Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenjuje kupac dužan zatražiti putem e-maila sa sadržajem ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE unutar 14 radnih dana od primitka pošiljke. U e-mailu kupac treba objasniti želi li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod kupac potom vraća na našu adresu unutar 2 radna dana od odobrenog zahtjeva. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, napravit ćemo zamjenu. Ako se proizvod mijenja za proizvod veće vrijednosti najprije će trebati uplatiti razliku na naš račun, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na račun kupca. 

REKLAMACIJE

 

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u zakonskom roku. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na  e-mail: klima@klima-stefancic.hr s napomenom: REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br. Narudžbe). U slučaju reklamacije Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavatelju na navedenu adresu u roku dogovorenom s Prodavateljem. Reklamacija će se smatrati valjanom ukoliko se pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. Prodavatelj je dužan u roku od 15 dana od dana primitka valjane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. 

 

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Online naručivanje  odvija se elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su Vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku. 

 

IZMJENE UVJETA KUPOVINE

 

Obrt Štefančić zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka  izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na internet stranicama www.klima-stefancic.hr.